Kumpulan Makalah

Posts Tagged ‘penipuan

Makalah Tindak Pidana Penipuan

Sebelum membaca makalah tentang penipuan, untuk mempermudah pemahaman tentang tindak pidana penipuan, ada baiknya kita baca dan pahami dahulu lampiran KUHP pasal 378 – 394 tentang penipuan, unsur – unsur hukum dan hukumannya berikut ini.
Penipuan
Penipuan itu terdapat unsur – unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang,  dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur – unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Pasal – pasal penipuan antara lain :
1. Pasal 378
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang. 
b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Hukuman :
Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
2. Pasal 379
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang. 
b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu.
c. Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.
d. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
e. Harga barang, utang atau piutang tidak lebih dari Rp. 25,-
Hukuman :
Hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.
3. Pasal 379a
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
b. Membeli barang-barang untuk diri sendiri atau orang lain.
c. Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang. 
d. Membeli barang itu dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya.
Hukuman :
Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
4. Pasal 380 (ayat 1)
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
b. Memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau didalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan orang lain.
c. Sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.
Hukuman :
Hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.
5. Pasal 380 (ayat 2)
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
b. Memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau didalam suatu buatan tentang kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan orang lain.
c. Sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia.
d. Buah hasil itu kepunyaan terpidana.
Hukuman :
Hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan barang dirampas.
6. Pasal 381
Perbuatan :
a. Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.
b. Berhubungan dengan asuransi.
c. Menyesatkan penanggung asuransi  mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau  setidak-tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya.
Hukuman :
Hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan.

IndoStarBux

INDOSTARBUX PTC akan membayar Anda up to Rp. 200,- / Klik Anda… Sumpah mati, ini NYATA…

– MENCOBA TAK ADA RUGINYA KAN…? KLIK DI SINI untuk mencoba

– Bingung cara kerjanya…? KLIK DI SINI

Iklan

Arsip

Blog Stats

  • 34,894 hits
Iklan